ihale-soru-cevap-logo.png

" kimin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-203 Sayılı Kararında: Geçici teminatın banka yoluyla idare hesaplarına yatırılması halinde hesabın doğru hesap olup olmadığı ve havale belgesinde paranın hangi amaçla hangi ihale için kimin tarafından yatırıldığı gibi bilgilerin yer alması kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi çerçevesinde bankaca düzenlenen belgenin, geçici teminatın yatırıldığına dair belge olarak kabul edilmesi gerektiği […] << Devamını Oku>> [483]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [751]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesinde SGK ya yapılan iş yeri bildirimi konulu yazı idarenin mi ihale komisyonun mu yoksa yapı denetim heyetinin mi sorumluluğu altındadır. Saygılarımla << Devamını Oku>> [354]