ihale-soru-cevap-logo.png

" kıyaslaması " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 29.01.2007 tarih, E:2006/5615, K:2007/362 sayılı kararında; “Olayda, davacı kuruma verilen tekliflerle diğer kurumlara verilen aynı nitelikteki tekliflerin kıyaslanması neticesinde iki katına varan fiyat farkı olduğu nedeniyle ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince iptal edilmesinde kamu yararı olduğu aşikârdır. Diğer idarelerce yapılan ihalelerde gerçekleşen fiyatların dava konusu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında göz << Devamını Oku>> [422]