ihale-soru-cevap-logo.png

" komisyonca " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, yeterlik kriteri olarak teklif edilen malın imalatçısı/üretici olması gerektiğine ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bunun dışında da teklif edilen malın isteklinin kendi maden ocağından temin edilmesini zorunlu kılacak bir düzenleme yapıl << Devamını Oku>> [2272]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad benim sorum 696 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelere istinaden personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımların da süresi 31.12.2017 tarihinde sona eren sözleşmeler Geçici 23 üncü maddesinin XV inci fıkrasına istinaden geçiş işlem süresince 4734 sayılı KİK (22/d) kapsamında alım yapılabilir denmektedi.Bu geçiş süreci sona erdikten sonra bu […] << Devamını Oku>> [249]