ihale-soru-cevap-logo.png

" Konsorsiyumlar " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 04.02.2011 tarih ve E: 2011/191 sayılı kararı ile; “…Davalı idarece geçersiz olduğu ileri sürülen sözkonusu iş deneyim belgesinde; işverenin A…-T…Consulting Eng-K…Toplu Konut İnş.Ltd., alt yüklenicinin de K… Toplu Konut İnş.Ltd. olduğu, iş deneyim belgesine konu olan işte, davacı adına düzenlenen alt yüklenici-iş bitirme belgesinde işin alt yüklenici tarafından yapılan miktarının 27.16 << Devamını Oku>> [755]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer taraftan, ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamının yaptırılması, anılan Yasa ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemesine de aykırılık oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla, değişik uzmanlık alanları gerektiren işin ihalesine, birden fazla firmanın konsorsiyum oluşturarak kısımları itibariyle üstlenerek girmesi imkanının, işin ihalesine tek başına giremeyecek durumda ol << Devamını Oku>> [579]