ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanmayacağına " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2158 Sayılı Kararında: Alt yüklenici beyannamesinin sunulmaması olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus ile ilgili olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinin (j) bendinde şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listeyi teklifleri ile birlikte sunacakları belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde ise; “ İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt << Devamını Oku>> [1030]