ihale-soru-cevap-logo.png

" maddi " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen 31.07.2007 günlü raporda inceleme konusu belgede 45. sırada bulunan birim fiyat bölümündeki 125 rakamlarından 2 rakamının 3 rakamına dönüştürüldüğünün, Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen 18.01.2008 günlü raporda ise incelenen belgedeki 135 sayısının 3 rakamının aynı evsaftaki kalemle 2 rakamına dönüştürüldüğünün bildirilmesi ve tüm dosya içeriğine göre Ş. firmasının teklifi ekinde yer alan maliyet cetvelindeki birim fiyatta yapılan rakam deği << Devamını Oku>> [469]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Metraj farklarının isteklinin teklif fiyatına etkisi incelendiğinde ise metraj farklarının isteklinin teklif fiyatında 339.780,45 TL artışa, dolayısı ile isteklinin teklif fiyatının 4.680.000,00 TL’den 5.019.780,45 TL’ye yükselmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. İhaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı olan 4.680.000,00 TL ile metraj farkı yansıtılmış teklif fiyatı olan 5.019.780,45 TL arasında 6 isteklinin teklifinin << Devamını Oku>> [1006]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde yapılan iş artışını kabul etmeme hakkımız var mı? sözleşme gereği bütün malzemeleri teslim etmiş olmamıza rağmen yapılan iş artışını kabul etmediğimizde uygulanacak yaptırım nedir? iş artışı ile ilgili ek teminat ve sözleşme pulu yatırmadığımız halde yaptırımımız nedir? << Devamını Oku>> [1457]