ihale-soru-cevap-logo.png

" mahkemesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince alınan 31.01.2014 tarihli ve E:2012/3757, K:2014/215 sayılı kararla “Anılan Kanunun "Danışmanlık Hizmetleri" başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasında, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki [&he << Devamını Oku>> [331]