ihale-soru-cevap-logo.png

" maliyetine " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de açıkça, yüklenicinin yol ve yemek bedelini nakdi olarak ödeyeceği, yol bedelinin günlük brüt tutarı 4,60.-TL, yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacağı ve her iki maliyet bileşeninin ayda 22 gün üzerinden ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, asgari işçilik maliyetine dâhil olan yol ve yemek gideri için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ayrı bir satır açılarak hesaplama yapılmış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu a << Devamını Oku>> [721]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demirbaş bakım ve onarım giderlerinin teklif maliyetine dahil olduğuna dair İdari Şartname veya birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görüldüğünden, ayrıca Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde yer alan düzenlemede hizmetle ilgili firma elemanlarına demirbaş veya diğer malzemelerin verileceğine ilişkin kesin bir ifadenin yer almaması nedeniyle söz konusu demirbaş veya malzemelerin verilmemesi durumunun da söz konusu olabileceği anlaşıldığından, gerçekleşmesi ihtim << Devamını Oku>> [690]