ihale-soru-cevap-logo.png

" Mecburiyetinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Azerbeycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun tasdik edildiği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olduğuna hükmedilmişse de; 18.11.2015 tarihinde Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda "içtihat değişikliğine gidilmiş olup, anılan toplantıda; ihalelere << Devamını Oku>> [1630]