ihale-soru-cevap-logo.png

" Mekanik " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin ilgili işin ihalesine katılması, aynı şekilde ihale konusu işin yüklenicilerinin de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması yasaklanmış olup, bu yasaklar bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de teşmil edilmiştir. Bu durumda; ihale konusu işin danışmanlık hizmetini yüklenen şirketl << Devamını Oku>> [812]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009   Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014   TEMYİZ KURULU KARARI 3- Aynı ilam maddesinin C) bendiyle, aynı işte; A 139 poz numaralı imalatın, birim fiyat tarifine uygun yapılmadığı [imalatın birim fiyat tarifinde; imalatın, pahlanmış ve kumlanmış olacağı ve bu işlerin […] << Devamını Oku>> [1741]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin teklif dosyası içerisine koyduğu ihale bedeli hesabında ve pursantaj tablosunda su deposuna ait bir hesabın bulunmadığı bildirilerek su deposu için ayrı bir ödemenin yapılıp yapılamayacağı hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü olarak, sözleşme eki projelerde yer alan betonarme su deposu yapımının, sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle depo için ayrı bir ödeme yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [491]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan hükümde düzenlenen ihaleye katılıma ilişkin kısıtlamalar, madde hükmünün gerekçesiyle ve Kanun’un temel ilkelerini düzenleyen 5’inci maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yapım işine ait projelerin, teknik dokümanın ve yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak görev alanların ve bunların ortaklık veya yöneticilik ilişkisi içinde oldukları gerçek veya tüzelkişilerin, o işin ihalesine katılmalarının, kendileri lehine ve diğer istekliler aleyhine avantaj sa << Devamını Oku>> [800]