ihale-soru-cevap-logo.png

" mektubuyla " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda alınan 11.06.2012 tarih ve E: 2009/3478, K: 2012/1638 sayılı karar ile, “… Bu durumda, davacı şirket adına ihale tarihi itibarıyla hakkında kamu davası açılan şirket ortağı şirket müdürü tarafından teklif mektubu imzalanmak suretiyle anılan ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla yukarıda anılan 4734 sayılı Yasa’nın 59. Maddesi uyarınca […] << Devamını Oku>> [376]