ihale-soru-cevap-logo.png

" mevzuatımızda " ile Etiketlenmiş İçerikler


18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete ile 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan istisna kısmına eklemeler yapılmış, iş deneyimine ilişkin değişiklikler yapılmış ancak bunlardan “Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Ka << Devamını Oku>> [843]