ihale-soru-cevap-logo.png

" Meydana " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması hak düşürücü bir süre olduğu hakkında. << Devamını Oku>> [480]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“. Göleti İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, yeni ocak yerinden alınan çakıl malzemesinin inşaat mahalline nakliyesi ile vazgeçilen ocak yerinden inşaat mahalline nakliyelerinin yapılmasına ait birim fiyatlann sözleşmesi eki Y.İ.G.Ş.’nin 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda tespit edilerek, farkının; işe ait sözleşmenin 14 << Devamını Oku>> [776]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I- Giriş Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet ve yapım işlerinde müteahhidin yaptığı işlerden doğan alacakları, yapılan iş miktarları göz önüne alınarak hesaplanıp, hakediş raporlarıyla ödenirken, katma değer vergisinin ödemeye ilişkin düzenlenen hak ediş raporlarının, onaylandığı dönemde mi yoksa tahakkuk edip ödendiği dönemde mi tahakkuk edeceği yazımızın konusunu oluşturacaktır. II-3065 Sayılı KDVK’da Verginin Konusunu […] << Devamını Oku>> [1831]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Ben …, A… Üniversitesinde hukuk öğrencisiyim. Yaz stajı yaptığım hukuk bürosunda araştırmam için kamu ihale üyelerinin üyelik durumları ile kendi öz görevlerinin bağımsız olup olmadığı soruldu. İnternet üzerinden yaptığım onca taramaya rağmen tatmin edici bir cevap bulamadım ve size danışmak istedim. İhale komisyon üyesinin statüsünde meydana gelen değişiklikler sonucu örneğin tenzil-i rütbeye ma << Devamını Oku>> [869]