ihale-soru-cevap-logo.png

" miktarlarını " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2923 Sayılı Kararında: İdare tarafından özel poz niteliğindeki iş kalemlerinin bir kısmına ilişkin olarak girdi miktarlarının belirtildiği analizlerin düzenlendiği ancak İKT-3 poz numaralı “0,700 mm kalınlığında renkli sacdan çatı örtüsü kaplaması yapılması”, İKT-7 poz numaralı “Ahşap askı ve şemsiyelik yapılması”, İKT-20 poz numaralı “Terra cotta malzeme ile dış cephe kaplama yapılması”, İKT-21 << Devamını Oku>> [740]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş miktarının artırılması yani ihtiyaç miktarının sonradan değiştirilmesi ya da yeni ihtiyacın doğması ise herhangi bir maddi veya teknik hata veya eksiklik kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle yapılan zeyilname için Kanunun aradığı hukuki gerekçe mevcut değildir ve dolayısıyla yapılan zeyilname mevzuata aykırıdır. Yani iş miktarının 10.000 üniteden 1.500.000 üniteye çıkarılmasının hukuken bir geçerliliği yoktur. << Devamını Oku>> [521]