ihale-soru-cevap-logo.png

" miSayıştay " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan denetimde konunun araştırılması kapsamında; fiyat araştırma tutanağında 7,75 TL teklif verdiği görülen … firmasından denetçi tarafından tekrar fiyat istendiği ve ilgili firmanın 3,90 TL + KDV olarak fiyat verdiği, ayrıca 2015 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından …marka suyun 2,50 TL den satın alındığı, ... ...Müdürlüğünün ise … marka suyu 3,20 TL’den satın aldığı, dolayısıyla su alımında fiyatın iyice araştırılmadığı Genel Müdürlüğün 7,00 TL +KDV’den satın alarak kamu zararına sebep ol << Devamını Oku>> [85]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...... Belediyesi, belediyelerin asli görevi olan ve kendi imkanları ile yürütemediği bu hizmeti söz konusu Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı 2012/05 sayılı Genelgesinde açıkça belirtilen “belediyenin bu kapsamda sözleşme ile hizmet aldığı hekimler Belediye Hekimi sayılır” düzenlemesi doğrultusunda satın almak istemiş ve bu nedenle ihale açmıştır. İhale sonucunda ihaleyi mevzuata uygun olarak kazanan Tıp Merkezi ve hekimleri ile sözleşme imzalanmış ve bu hekimler Sağlık Bakanlığı << Devamını Oku>> [1129]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla, … Üniversitesi tarafından, konferans salonları ve rektörlük hizmet binası kontrol ve kabul işlemlerinin … Üniversitesi personeli ve/veya diğer kamu kurumlarından temin edilecek personel yardımıyla yapılması yerine hizmet alımı yoluyla yaptırılması sonucu oluşan, … TL tutarındaki kamu zararının, sorumlularına müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine oy birliğiyle, << Devamını Oku>> [574]