ihale-soru-cevap-logo.png

" müellifi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan hükümde düzenlenen ihaleye katılıma ilişkin kısıtlamalar, madde hükmünün gerekçesiyle ve Kanun’un temel ilkelerini düzenleyen 5’inci maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yapım işine ait projelerin, teknik dokümanın ve yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak görev alanların ve bunların ortaklık veya yöneticilik ilişkisi içinde oldukları gerçek veya tüzelkişilerin, o işin ihalesine katılmalarının, kendileri lehine ve diğer istekliler aleyhine avantaj sa << Devamını Oku>> [800]