ihale-soru-cevap-logo.png

" mühür " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4941 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinde iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da den << Devamını Oku>> [504]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Oda sicil kayıt belgesinde İmza ve mührün, oda kayıt belgesinin asli unsuru olması nedeniyle söz konusu eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte eksiklik olmadığından, idarenin şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [512]