ihale-soru-cevap-logo.png

" nedeni " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yılı : 2011 Tutanak No : 39810 Tutanak Tarihi : 23.12.2014   Duruşmada hazır bulunan murafaacılar ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   83 sayılı ek ilamın 1.maddesi ile; ASKİ Genel Müdürlüğü ile …Müh. San. Tic. […] << Devamını Oku>> [1482]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Makine amortisman giderine ilişkin olarak yapılan revizyonun hatalı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İhalede tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yaklaşık maliyetin revize edildiği görüldüğünden, söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık taşımaktadır. << Devamını Oku>> [729]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projelerinde yer alan ve fiiliyatta da projesine uygun olarak yapıldığı idaresince ifade edilen, -04.732/B poz no.lu Köprülerde bitüm esaslı genleşme derzi imalatı ile, -Spiral kaynaklı çelik borular ile yapılan deplase içme suyu hatları imalatları için, Sözleşme bedelinde kesinti yapılması cihetine gidilmesinin sözleşme ve ekleri hükümleri ile ilgili mevzuatına uygun olmayacağı. << Devamını Oku>> [1070]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“. Göleti İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, yeni ocak yerinden alınan çakıl malzemesinin inşaat mahalline nakliyesi ile vazgeçilen ocak yerinden inşaat mahalline nakliyelerinin yapılmasına ait birim fiyatlann sözleşmesi eki Y.İ.G.Ş.’nin 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda tespit edilerek, farkının; işe ait sözleşmenin 14 << Devamını Oku>> [815]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1419 Sayılı Kararında: İsteklilerce sağlıklı teklif verilebilmesi ve bu tekliflerin karşılaştırılabilir nitelikte olabilmesi için birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen iş kalemlerine ait birim fiyata dahil olan/olmayan giderler ile ölçü esasları gibi bilgileri içeren birim fiyat tariflerinin ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği açıktır. İhale dokümanı kapsamında birim fiyat tarifle << Devamını Oku>> [481]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin dört sayfadan oluştuğu, imza ve kaşe yerinin genel toplamın bulunduğu üçüncü sayfada yer aldığı, dördüncü sayfada ise sadece dipnotların bulunduğu, dördüncü sayfadaki dipnotun 8'inci maddesinde “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mek << Devamını Oku>> [1275]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, İhalemizde idari şartnamede:Aşağıda yer alan yuvarlama işleminin yapılması gerektiği belirtilmiş olup, firma birim fiyat teklif cetvelinde verdiği teklifleri; 0,1055TL , 13,000TL , 0,0980TL … şeklinde yazmıştır. Bu elenme nedeni olabilir mi? Değerli Bilgileriniz için teşekkür ederim. Madde 47 – Diğer hususlar 47.1. Kamu İhale Kurumunun 20 Nisan 2011 tarihli yayınladığı genel tebliğinde belirttiği üzere […] << Devamını Oku>> [223]