ihale-soru-cevap-logo.png

" Şartname8217de " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname maddesinin d ve e bentlerinde belirtilenler dışında kalan cezalar ise, Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde belirtilen cezalardan farklıdır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde işin süresinde bitirilmemesi ve/veya işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi ile ilgili durumları kapsamaktadır. Belirtilen Teknik Şartname maddelerindeki cezalar ise bu nitelikte olmayıp, sözleşmenin esasına ilişkin olmamakla beraber sözleşmenin yürütülmesine iliş << Devamını Oku>> [648]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. İdari Şartname'de yapılan düzenlemeler uyarınca teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerin sunulmaması halinde, söz konusu belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı açık olduğundan, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yapılan düzenleme ile üretimde kullanılacak malzemenin Teknik Şartname’nin 1.0.0.0.1’inci maddesinde belirtilen teknik özellikleri taşıdığını gösterir malzeme katoloğunun bilgi eks << Devamını Oku>> [469]