ihale-soru-cevap-logo.png

" sosyal " ile Etiketlenmiş İçerikler


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; -İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, -İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi, -Askerlik görevi […] << Devamını Oku>> [142]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UH.II-2908 Sayılı Kararında: Hizmet İşleri Tip Sözleşmesinin 11.5 inci maddesinde idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati haciz konulamayacağı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde ise kesin ve ek kesin teminatların ne zaman ve hangi hallerde yükleniciye iade edileceği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye ve SSK’ya olan borçları ile ücret ve […] << Devamını Oku>> [491]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2255 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Ortak Girişimler” başlıklı değişik 14 üncü maddesi ve bu doğrultudaki SGK’nin 01.10.2007 tarihli ve 2007/75 sayılı Genelgesi uyarınca iş ortaklığı yapmak suretiyle gerçekleştirilen bir sözleşmeden doğan her türlü yükümlülükten iş ortaklığının bütün üyelerinin sorumlu olduğu anlaşılmakta olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2 << Devamını Oku>> [473]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik maddesinde personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sözleşme ekinde sunulmansın zorunlu olduğu belirtilmekte olup, sözleşme konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa bile, personel istihdam edilmeden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir iş olduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmede firma (S... Yemekçilik Gıda Nakliye İnş.San. ve Ltd. Şti.) tarafından çalıştırılacak personel ilişkin olarak Sosyal Güvenl << Devamını Oku>> [718]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1737 sayılı Kararında: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, alt yüklenicilerin sosyal güvenlik prim borcundan, asıl işverenlerin de alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu yönündeki 12 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin, bir işverenin işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya […] << Devamını Oku>> [687]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı Kanun’un 53, 54 ve 55’inci maddeleri uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin haklarının idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dâhil kabul edilecektir. Yapılan incelemede, idare tarafından Teknik Şartname’de ölüm, doğum, evlilik gibi sosyal hak izni kullanımı ile sıhhi izin vb. nedenlerle personelde eksilme olması durumunun düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nda ise yüklenici tarafından, idarenin ta << Devamını Oku>> [803]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, krumumuz 5018 sayılı kanunun ek II nolu cetvelinde yer alamktadır. kanunu 62 madedsinde yapılan değişiklikle bildiğiniz gibi personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesi yapma şansımız bulunmamaktadır (?) 1-Müdürlüğümüze ait sosoyat tesiste (ki bu sosyal tesisin gelir ve gider takibi ayrıdır) bulunan misafirirhanenin temzliği için hizmet alımı ihalesi yapılabilri mi? 2- bu ihale yapılıbalirse […] << Devamını Oku>> [410]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı khk ya istinaden şirket tarafından hazırlanan hak edişlerde bir personel ücretsiz raporlu olduğundan sgk gün sayısı 0 olarak gösterilmiş ve hak ediş hazırlanmıştır. Fakat khk ya istinaden sosyal ve mali haklardan olan çocuk hakkı yada yakacak yardımı gibi her ay bu şartları taşıyan personele puantaj sonucunda ödenen ödemeler ilgili firmaya (kişinin bordrosuna yansıtılması […] << Devamını Oku>> [321]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım öncelikle kolay gelsin.. 696 sayılı KHK doğrultusunda; konuk evi ve sosyal tesislerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçiler kapsam dışı kalmış ve kadroya geçişleri yapılamamıştır. işin süresinin 31.12.2018 tarihi sonuna kadar olan ve ödemelerinin ise ilgili konuk evi ve sosyal tesisler bütçesinden yapılan bir ihalemiz var ancak konuk evi ve sosyal tesisler […] << Devamını Oku>> [439]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com