ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulmadığında " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [1081]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [759]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, yaptığımz kontrolorluük ve danışmanlık hizmet alımı ihalesinde Teknik şartnamede ; çalıştırılacak olan tekniik personelin bilgileri özet tablosunu ve tebliğin 86.6 maddesi gereğince teklfilerinin ekinde sunmalarını istedik ve idari şartnamede 7.5.4 maddesinde teknik şartnamede istenen belgeler diye belirttik ihalemiz gerçekleşti..ihale dökümanlarmıza ihale ilan süresinde bir itiraz olmadı..isteklilerin bazıları personel özet tablolarını << Devamını Oku>> [192]