ihale-soru-cevap-logo.png

" suretleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fatura örneklerinin asıl belge olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla asıl belge olarak kabul edilecek olan fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş suretlerinin sunulabileceği, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk. << Devamını Oku>> [467]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektörden alınan iş deneyim belgesi için SGK prim ödemeleri ile ilgili belgeleri sunmadığı, SGK prim ödemelerine ilişkin belgelerin ve iş deneyimini tevsik edici belgelerin noter onaylı suretlerinin idarenin yazısı üzerine mevzuata aykırı olarak tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [455]