ihale-soru-cevap-logo.png

" süreyle " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece 2531 sayılı Kanun’da, kamu görevinden ayrılanların ayrıldıkları kurumun ihalelerine 3 yıl süre ile katılamayacakları öngörülmekle birlikte bu kişilerin hissedarı oldukları şirketler için bir yasaklamaya yer verilmediğinden bahisle davacı ortak girişimin ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığı belirtilmekte ise de; dava konusu ihalede, davacılar tarafından Remzi A...ç’e ait iş deneyim belgesi sunulduğundan, bu kişiye ait iş deneyim belgesi sunulması 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesind << Devamını Oku>> [391]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği'nde, görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ihaleye giren şirkette ortaklığının ya da sermaye payının bulunması halinde 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki yasak kapsamında olunduğu şeklinde düzenleme bulunmakta ise de, 4734 sayılı Kanun'da ve 2531 sayılı Kanun'da anılan yönde bir hüküm bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun'un ihaleye katılmaktan yasaklamayı düzenleyen hükümlerinde dahi yasaklamanın sermaye şirketine sirayet edebilm << Devamını Oku>> [522]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi incelendiğinde, yasaklama için -Yasaklanan süreler içinde, -Kişinin ayrıldığı daire, idare, kurum ve kuruluşa karşı iş almış olması, -Kişinin idareye karşı aldığı bu işin o kişinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda olması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [518]