ihale-soru-cevap-logo.png

" taahhüt " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin, 25.09.2013 tarihli ve E:2013/336, K:2013/2361 sayılı kararı ile “ …ihale üzerinde bırakılan firma tüzel kişiliğinin hak iktisap etme ve borçlanma ehliyetinin, şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle sınırlı olduğu açık olup, dava dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında sunulan 18.04.2006 tarih ve 6537 […] << Devamını Oku>> [351]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3187Sayılı Kararında: … Regülatörü ve HES inşaatı işinin asıl yüklenicisinin E… Enerji A.Ş. olduğu, E… Enerji A.Ş:’nin ise işin alt yapı kısmını M… İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırmak üzere aralarında inşaat sözleşmesi imzaladıkları, dolayısıyla M… İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici konumunda olduğu, 10.03.2010 tarihli sözleşme, söz [&hel << Devamını Oku>> [594]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam, ihalesi yapılacak bir iş için bir müdürlüğün bütçe kalemi olmadığından dolayı farklı bir birimin bütçe kaleminden taahhüt kaydı yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [929]