ihale-soru-cevap-logo.png

" tablolarındaki " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UH.II-3849 Sayılı Kararında: Mevzuat hükmü çerçevesinde başvuru sahibinin özel ortağı tarafından 2010 yılına ilişkin sunulan bilanço ve gelir tablolarındaki SMMM imzası eksikliğinin tamamlatılabileceği anlaşılmakla birlikte, idari şartnamenin ilgili maddesinde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak öngörülen pilot ortak tarafından sunulan gelir tablolarındaki ciro yetersizliğinin anılan Yönetmeliğin 56 ncı << Devamını Oku>> [423]