ihale-soru-cevap-logo.png

" tariflerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-1419 Sayılı Kararında: İsteklilerce sağlıklı teklif verilebilmesi ve bu tekliflerin karşılaştırılabilir nitelikte olabilmesi için birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen iş kalemlerine ait birim fiyata dahil olan/olmayan giderler ile ölçü esasları gibi bilgileri içeren birim fiyat tariflerinin ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği açıktır. İhale dokümanı kapsamında birim fiyat tarifle << Devamını Oku>> [442]