ihale-soru-cevap-logo.png

" tasarısı8221 " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

sözleşme tasarısının idarece ihaleye katılmak isteyen firmalara verilmemesinin önemli bir eksiklik olarak görülmesinin yanı sıra 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne de uygun değildir << Devamını Oku>> [481]