ihale-soru-cevap-logo.png

" uğranılan " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda davalı ve karşı davacı iş sahibi vakfın az yukarıda değinilen sözleşmenin 10/d. maddesince teminatı irad kaydetmekte haklı olduğu ortadadır. Yine bu madde de irad kaydedilen teminatın zarar vb. diğer taleplerden mahsup edilemeyeceği de belirtilmiştir. Bu düzenleme sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 158/1. maddesince teminatın ceza niteliğinde olduğu ve 159/11. madde hükmünce cezayı aşan zarardan da düşülemeyeceğinin madde de "... bununla birlikte ..." denilm << Devamını Oku>> [670]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ.. Ü.. Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan ve ihale yetkilisi olan sanığın, 4734 sayılı Yasanın 5/3. maddesindeki eşik değerlerin altında bırakmak amacıyla mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünemeyeceğine dair hükme aykırı şekilde, 04/07/2007 ve 20/07/2007 tarihlerinde gerçekleştirilen personel muhtelif giyim alımlarını parçalara bölmek ve toplam değeri eşik değerin üzerinde olmak üzere aynı firmadan kamu zararına yol açacak şekilde yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığının iddia e << Devamını Oku>> [2527]