ihale-soru-cevap-logo.png

" ülkede " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükmünde, iş deneyim belgesinde aranan yetkili makam onayının hangi hususlara ilişkin olacağı yolunda açık bir düzenlemeye yer verilmemesi ve yönetmelikte belirtilen şekliyle anılan iş deneyim belgelerinin noter onaylı tercümelerinin davacı tarafından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne onaylatılması karşısında, iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olarak sunulmadığından bahisle tesis edilen itirazen şikayet başvurusunun reddine << Devamını Oku>> [992]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer taraftan, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Örnek verme şekilleri” başlıklı 95’inci maddesinde yabancı dilde yazılı kâğıttan örnek çıkarma işleminin “yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır.” şeklinde olacağı, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96’ncı maddesinde çevirme işleminin tanımının “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.” şeklinde hüküm altına alındığı, << Devamını Oku>> [898]