ihale-soru-cevap-logo.png

" unsuru " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince E:2013/2400 esas sayısıyla görülmekte olan davada; anılan Daire, “…4734 sayılı Kanun'da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olan Kamu ihale Kurumu'nun karar organı olarak görev yapan Kurul'da görüşülecek konulara ilişkin gündem belirleme yetkisinin kural olarak Başkan'a ait olduğu; bu şekilde belirlenen toplantı gündeminde yer alan konuların [&he << Devamını Oku>> [377]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubu üzerinde ise ilan tarihinden önceki bir tarihin yer aldığı, bahse konu tarihin uygunluğunun basiretli bir tacir olarak ilgili isteklinin sorumluluğunda olduğu, söz konusu tarihin yeterlik belgesi niteliğindeki banka referans mektubunun asli bir unsuru olması itibariyle bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı anl << Devamını Oku>> [1183]