ihale-soru-cevap-logo.png

" ÜnvanNevi " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1580]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin hakkında kamu davası açılan ortağının, ihale ilan tarihinden önce hisse oranının 'nin altına düştüğüne, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılamayacağına ilişkin iddiasına; 4734 sayılı Kanun'un anılan maddelerinin gerekçelerinin incelenmesinden; yasaklananların başka bir yöntem izleyerek (dolaylı olarak) kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da (sermaye veya şahıs şir << Devamını Oku>> [406]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A firmasıyla bakım onarım sözleşmesi imzalanmış ve ilk aylık hak ediş tamamlanmıştır. İkinci hak ediş öncesi A firması başka bir firmayla birleşip yeni bir B firması olmuştur. İlgili döneme ait bakım onarımla ilgili fatura kesilecek işlem nasıl yapılmalıdır?Hangi evraklar istenmeli ve Fİrma isminin değişmesi herhangi bir sıkıntı yaşamamıza sebep olabilir mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [273]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2018 yılı şahış firmasi ile alınmış olan iş deneyim belgesi, 2019 yılında 0 sahibi olunarak limited şirketine çevrilerek kullanılabilir mi ? << Devamını Oku>> [312]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. sözleşme imzalandıktan sonra şirketin ticari unvanının degişmesi halinde (AŞ den LTD ye yada tersi) , yapılacak herhangi bir işlem var mıdır? << Devamını Oku>> [492]