ihale-soru-cevap-logo.png

" ürününün " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede, oluk taşları ürününün imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğuna ilişkin başka bir belge sunmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından şikâyete konu belge/belgelerin teklif zarfı kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [526]