ihale-soru-cevap-logo.png

" üyenin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.12.2006 tarih ve E:2006/1420, K:2007/2851 sayılı kararı ile; “Dava konusu ihalede sunulan teklifler dikkate alındığında tekliflerin farklı para birimleri üzerinden yapılması nedeniyle bütün istekliler için geçerli prime rate oranından söz etmenin mümkün olmadığı, faiz oranlarının tercih edilen kredi teklif fiyat para birimine göre değiştiği ve Euro para birimi için de Avrupa […] << Devamını Oku>> [400]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonunda görevlendirilmeyen üyenin numune komisyonunda görevlendirilmesi mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [560]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonunda asil olarak görevlendirilen bir uzman üyenin yedeği olarak belirlenen üyenin de işin uzmanı niteliğinde olması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [1310]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19 uncu maddesindeki hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, iki üyeden birinin uzmanlık şartını sağlamadığı anlaşılan anılan ihalede tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirme imkânı da ortadan kalkacağından, uzman üye yönüyle mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerektiği sonu << Devamını Oku>> [1869]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19 uncu maddesindeki hükme aykırı olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, iki üyeden birinin uzmanlık şartını sağlamadığı anlaşılan anılan ihalede tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirme imkânı da ortadan kalkacağından, uzman üye yönüyle mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerektiği sonu << Devamını Oku>> [556]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale yöntemi ile yapılan hizmet alımında ilk oturuma katılan ve belgeleri imzalayan asıl üyenin izin alması durumunda ihale kararını yedek üye imzalayabilir mi mevzuaten ve hukuken yeri var mıdır? << Devamını Oku>> [309]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu eksiksiz toplanarak karar verdi karar yazılma aşamasında komisyon üyesi 21 gün izin aldı komisyon kararı imzası bu üyeyi beklemek zorunda mıdır? yedek üyeye veya komisyon üyesi yerine bakan personele mi imzalattırılır? << Devamını Oku>> [657]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinde komisyonda bulunan ve firmalardan Aşırı düşük sorgulaması istenmesi nedeniyle ihalede 1.ara kararının alınmasında komisyonda imzası bulunan asıl üyenin aşırı düşük sorgulamasının cevabı yazısının değerlendirmesi tarihinde dış görevde bulunması nedeniyle yerine yedek üyenin komisyona katılarak aşırı düşük sorgulamasını değerlendirerek kesinleşen ihale kararında imzasının bulunmasında mevzuatta sıkıntı yaratır mı? << Devamını Oku>> [280]