ihale-soru-cevap-logo.png

" uygulamanın " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

a)Kamu İhale Kurulu Kararı’ndan sonra, gerekli iş ve işlemlerin yapılması ile birlikte sözleşmenin fesih değil tasfiye edilmesi, b)Tasfiye edilen işin, tasfiye, kesin hakediş ve hesap kesme hakedişi konusunda gerekli işlemlerin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belirtilen usuller doğrultusunda ekli örnek yazımıza göre yapılması, c)Sözleşmenin tasfiyesinden sonra yeni yüklenici ile yapılacak sözleşmede, inceleme bölümünde belirtilen özel düzenlemenin yapılması kaydıyla sözleşme bed << Devamını Oku>> [1220]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapımından vazgeçilen iş kalemleri miktarlarının yaklaşık maliyet cetveline göre değil, uygulama projesi üzerinden hesaplanması gerektiği, Yapılan proje değişikliği sonrasında mutabakat olduğu için yeni imalatlara ait bedelin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesine göre hesaplanması ve kesilecek imalat bedellerinin de kıyasen aynı madde hükmünden hareketle bulunması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [689]