ihale-soru-cevap-logo.png

" uygulanabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davalı kurum kamu kurumu olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabidir. Yapılan tüm sözleşmelerin bu yasa kapsamında olması gerekeceğinden, sözle anlaşma ile iş yapılması yasaya aykırıdır. Ne var ki, davaya konu yol inşaatının yapıldığı ve halen belediyece kamu hizmetine tahsis edildiği dosya içeriği ile sabittir. Bu durumda uyuşmazlığın vekaletsiz iş görme hükümlerince çözümlenmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [510]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin yapım sürecinde, tutulması gerekli olan şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterlerini, tutanak vb. gibi belgelerden imalatların fiilen yapıldığı tarihler ile bu tarihlere göre bedellerini belirleme imkanının bulunduğu, << Devamını Oku>> [663]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yerli malı belgesinin inceleme konusu ihalede alımı öngörülen Flat Panel Dedektörlü Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemi’nin sadece kumanda konsolu ile dijital ünite kısmına ilişkin olduğu ve isteklinin söz konusu sistemin flat panel dedektörü kısmını yurt dışından ithal ettiği anlaşıldığından, ihalede İdari Şartname’nin 8.1’inci maddesine göre istekli lehine fiyat avantajı ( oranında) uygulanmasının isabetli olmadığı hk. << Devamını Oku>> [647]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mal ihalesi sözleşmesinde kısmi kabül için herhangi bir ceza belirtilmemiş ve sadece sözleşme süresi sonunda malın tamamının tesliminin gecikmesi durumunda ceza işlem öngörülmüştür.fakat kısmi olarak teslim etmesi gereken mal zamanında teslim etmemesi durumunda uygulanacak ceza teknik şartnamede yazılmıştır.bu durumda malın kısmi teslim tarihinde gecikme olması durumunda teknik sartnamedeki maddeye dayanılarak kesinti yapılır mı? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [207]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Hocam; Doğrudan temin sadece birim fiyatlımı yada götürü bedellimi yapılabilir. Açıklayıcı bilgi vermenizi arz ederim. << Devamını Oku>> [580]