ihale-soru-cevap-logo.png

" Yaklaşık " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Ben ön mali kontrol biriminde görev yapmaya başladım. Ön mali kontrol yaparken ihalede sorumlu olduğum kısımlar tam olarak nedir? Örneğin teknik şartname vb. bu kısımlar benim sorumluluğuma giriyor mu? Yapılan bir ihalede yaklaşık maliyet düzenlenirken euro cinsinden verilen bir teklif o günün efektif satış kuru üzerinden hesaplanmış, bu işlem doğru mudur? Yeterlik bilgileri tablosunda […] << Devamını Oku>> [995]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından yaklaşık maliyetin diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar ile idarenin önceki alımında ortaya çıkan fiyatların TÜİK verilerine göre güncellenmesi ile hesaplanan fiyatlar kullanılarak oluşturulduğu, birim fiyat teklif cetvelinin öğün miktarı üzerinden oluşturulduğu, söz konusu hizmet kapsamında maliyet bileşenleri öğün maliyetlerine dahil edildiğinden bazı kalemlerin yaklaşık maliyete dahil edilmediğinden bahsedilemeyeceği anlaşılmış olup, başvuru << Devamını Oku>> [104]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından yaklaşık maliyetin diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar ile idarenin önceki alımında ortaya çıkan fiyatların TÜİK verilerine göre güncellenmesi ile hesaplanan fiyatlar kullanılarak oluşturulduğu, birim fiyat teklif cetvelinin öğün miktarı üzerinden oluşturulduğu, söz konusu hizmet kapsamında maliyet bileşenleri öğün maliyetlerine dahil edildiğinden bazı kalemlerin yaklaşık maliyete dahil edilmediğinden bahsedilemeyeceği anlaşılmış olup, başvuru << Devamını Oku>> [110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Görevler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Tüm personel giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Gördes Devlet Hastanesi İçin Planlanan Taşımalı Hizmet Alımı İlgili Kısımda Bulunan Mutfak Kurulacak Olan Demirci Devlet Hastanesinden  Taşıma << Devamını Oku>> [138]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalenin 1’inci kısmında işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dahil işçilik hesaplanmasının mevzuata aykırı olmadığı veya % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplamasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, toplam teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olm << Devamını Oku>> [270]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, diki << Devamını Oku>> [76]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesinde piyasadan üç teklif almadan sadece Araç Kasko Değeri üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanabilir mi? << Devamını Oku>> [189]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşıl << Devamını Oku>> [171]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, İhalelerde yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklif euro cinsinden verilmişse bunu TL ye çevirirken döviz alış mı yoksa efektif satış mı kullanmamız gerekir? Hangi günün merkez bankası kuru ile işlem yapılmalıdır? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [153]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik iddialarında şikâyete konu hususun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı tarih olan 09.08.2022 olarak esas alınması gerektiği, bu açıdan şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunun yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik idd << Devamını Oku>> [133]