ihale-soru-cevap-logo.png

4734 Sayılı Kanunu 3 ncü Maddesine Göre Yapılan İhalelerde Yasaklama


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinde sayılan "İstisna" kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun'a tabi olmadığı, ancak bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de, 4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinin son cümlesinde belirtilen "ceza ve ihalelerden yasaklama hariç" ifadesinden hareket << Devamını Oku>> [2374]