ihale-soru-cevap-logo.png

Açık İhale


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 9. İdare Mahkemesince 31.10.2008 tarih ve E:2007/1144 K:2008/1984 sayılı kararla; “…Olayda, her ne kadar davacı şirketin teklifinin (379.400,00 YTL) 4734 sayılı Kanun 9. maddesi ile Mal Alımı İhalesi Uygulama Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8. maddeleri gereğince belirlenen yaklaşık << Devamını Oku>> [474]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1 inci İdare Mahkemesi tarafından 18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayılı karar ile; “….ihaleye yalnızca iki firmanın katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi davacı şirketin ilk teklifinin 4.790.000,00-YTL+KDV olduğu, daha sonra komisyon huzurunda kendi ist << Devamını Oku>> [386]