ihale-soru-cevap-logo.png

Aritmetik Hata ve Yuvarlama


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde ise, işçi sayısı üzerinden teklif alınan iş kalemlerine ait birim fiyatların miktarlarla çarpılması sonucu elde edilen tutarların virgülden sonra iki basamaklı olacak şekilde yuvarlanarak yazıldığı, ancak İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesind << Devamını Oku>> [1086]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandı << Devamını Oku>> [2321]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandı << Devamını Oku>> [1605]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandı << Devamını Oku>> [1386]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandı << Devamını Oku>> [1257]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı birlikte değerlendirildiğinde, birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme << Devamını Oku>> [1361]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan << Devamını Oku>> [834]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan K... Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunulan ve yukarıda << Devamını Oku>> [5228]