Yemek Yardımının yemek kuponu (ticket) olarak verilmesi kamu zararına sebep olur mu? (Sayıştay Temyiz KK.)

Özet

Personele yardımın yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla temin edilmesi kamu zararına neden olunmadığı hk.


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Saymanlık Adı : Elazığ İl Özel İdaresi 
Yılı : 2012
Dairesi : 1
İlam No : 338ek 
Dosya No : 40075
Tutanak No : 40728
Tutanak Tarihi : 30.06.2015 

338 sayılı ek ilamın 1 inci konusuyla; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline yapılan yiyecek yardımının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ve bahse konu yardımın yemek verme yerine para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla, W…in A.Ş ve M…et Kurumsal A.Ş.’den yapılması sonucu oluşan toplam 228.020,48 TL kamu zararına neden olunması gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

1.Daire tarafından 338 sayılı ek ilamın 1.maddesine ilişkin verilen kararın bozularak daireye gönderilmesine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap