Doğrudan temin ile 5 kalemlik onay aldık 2 kalem yerine getirildi, ödemeyi 5 kalemlik onay ile yapabilir miyiz?

Yayın Tarih: 05.11.2023 08:11

Kurumumuzda doğrudan teminle 5 kalemlik onay alındı. firma bu 5 kalemden 2 kalemini yaptı ve geriye kalan 3 kalemi piyasa şartlarından dolayı yapamayacağını söyledi, bu durumda firmaya yaptığı 2 kalem için elimizdeki 5 kalemlik onay belgesi ile ödeme yapabilir miyiz?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde onay belgesi, doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda  alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi ifade etmektedir.

Bu kapsamda sizin işinizde onay belgesinde 5 kalem için onay verilmiş ancak 3 kalem malın alımı gerçekleştirilememiştir, burada harcama yetkilisi tarafından 5 kalem mal alımı yapılması için onay alındığı ve 2 kalem malın alımı gerçekleştirilmiş olup ihale onay belgesinde belirtilen 3 kalem malın alımı gerçekleştirilememiş olsa da onay geçerli olup 2 kalem malın alımının gerçekleştirilerek ödeme evrakına bağlanabilir.

Bunun yanında alınan ürün kalemleri biriyle bağlantılı ürünler ise bunlardan sadece bir kısmının alınması veya alınmaması alım yapılan işin gerçekleştirilememesi sonucunu doğuruyor ise veya onayda bütün kalemlerin "... iş için 5 ürünün alınması" gibi bir husus var ise bu durumda onay 5 kalem için verildiğinden onayın tekrar alınması gerekeceği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap