ihale-soru-cevap-logo.png

" Temin " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuzda doğrudan teminle 5 kalemlik onay alındı. firma bu 5 kalemden 2 kalemini yaptı ve geriye kalan 3 kalemi piyasa şartlarından dolayı yapamayacağını söyledi, bu durumda firmaya yaptığı 2 kalem için elimizdeki 5 kalemlik onay belgesi ile ödeme yapabilir miyiz? << Devamını Oku>> [101]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tadilat işi olarak yapılan bir doğrudan temin iş için Muayene ve Kabul komisyonu oluşturulur mu Oluşturulursa en az 3 kişi olması gerekmez mi? İşin sözleşmesinde Muayene ve kabul komisyonuna atıfta bulunulmamasına rağmen kabul yapılması istenebilir mi? Komisyon işin türü yapım işi olduğu için tek bir mesleki uzmanın olması kalan üyelerin farklı mesleklerden olması sorun teşkil […] << Devamını Oku>> [301]


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” 11 Temmuz 2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, bu tarih ve sonrasında doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda; Piyasa fiyat araştırmaları kısmen ve << Devamını Oku>> [122]


Depremlerden Etkilenen İllerin İhtiyaçlarına Yönelik Alımlar İçin Belirlenen 5 Milyonluk Doğrudan Temin Limitlerinin Geçerlilik Süresi Olağanüstü Süresi Kadar Uzatıldı. << Devamını Oku>> [325]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde; anılan isteklice iş deneyiminin tevsikine ilişkin “Araç kiralama sözleşmesi” başlıklı, bahse konu istekli ve Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış sözleşmenin, faturaların ve damga vergisine ait “tahakkuk fişi”, “banka ödeme dekontu” ve “vergi tahsil alındısı” başlıklı belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir. Başvuruya konu uyuşmazlığın çözülebilmesi için 08.11.2022 tarih ve << Devamını Oku>> [130]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin ile alınan bir hizmet 3 kalem şeklinde yapılmıştır. 2 kalemi tamamlanmış olup diğeri için ilgili iş kapsamında belediyeyi ilgilendiren bir aşamada belediyeden dönüş sağlanmadığını ifade edip süresinde tamamlanması mümkün olmadığından o kısmı tamamlamamıştır. diğer 2 kalemi teslim etmiş. Biz diğer iş kalemini teslim alamadık. Bunun için eksik iş gerekçesiyle mi kabulünü yapacağız? << Devamını Oku>> [158]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Doğrudan temin ile resmi kuruma alınan mallar muayene komisyonu tarafından onaylanmış ve giriş belgesi kesilmiş olmasına rağmen harcama yetkilisi tarafından ihalede fesat şüphesi ile ihale iptal edilmiş ödeme yapılmamıştır. Ancak alınan malların bazıları giriş belgesi kesildiği ve aciliyet için kullanılmış/sarf edilmiştir. Hocam sorum bu durumda teklif içinden sadece sarf edilen mallar için fatura […] << Devamını Oku>> [185]


Ticaret borsasına tescili zorunlu (borsa kotasyon listesine dahil) veya borsa kotasyon listesine dahil olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ticaret borsasına tescil ettirerek çiftçi dışındaki kişilerden satın aldığınız zirai ürün bedelleri üzerinden kurumunuzca gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durumda tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi, gecikme faizi ve gecikme zammından tescil işlemini yapan borsalar ile vergisi tevkif yoluyla ödenmeyen zirai ürünü borsaya geti << Devamını Oku>> [212]


Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3’üncü maddesinde şu şekilde yer almaktadır. “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin […] << Devamını Oku>> [356]