ihale-soru-cevap-logo.png

" 0001 " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesi gereğince ayni giyim bedelinin işçilik maliyeti içerisinde kabul edildiği ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasının gerektiği göz önüne alındığında giyim bedeline ilişkin birim fiyatın virgülden sonra üç ondalık basamaklı olacak şekilde (0,001) birim fiyat teklif cetveli << Devamını Oku>> [655]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan K... Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunulan ve yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından cetvelin birinci kısmında yer alan işçilik kalemleri için teklif edilen birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılm << Devamını Oku>> [5518]