ihale-soru-cevap-logo.png

" 10uncu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçici teminatının gelir kaydedilmesine dayanak olarak gösterilen Kanun’un 10’uncu maddesinin son fıkrasında, istekliler tarafından gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hallerinde söz konusu fiili işleyenlerinihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibi tarafından ihaleye birden fazla te << Devamını Oku>> [522]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

X ve Y Ltd. Şti.den oluşan İş ortaklığı ile sözleşme imzalama aşamasında, 10 uncu madde gereği sözleşme öncesi evraklarını alıyoruz 2 firma için ayrı ayrı… Ancak X Ltd.Şti'nin hissesinin sahibi Z Ltd. Şti. dir. Bu durumda Z Ltd. Şti.ninde 10 uncu madde evraklarını da istememiz gerekir Mi? << Devamını Oku>> [834]