ihale-soru-cevap-logo.png

" 24 " ile Etiketlenmiş İçerikler


duyurular ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçişleri Bakanlığınca 23 Nisan ile 26 Nisan 2020 tarihleri arasından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 24 Nisan 220 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan ihalelerin 27 Nisan 2020 tarihinde ne zaman yapılacağı ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda ihale tarihi ertelenebileceğine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK)  duyurusu yayınlanmıştır. << Devamını Oku>> [32]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin 4735 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince tasfiyesi halinde nasıl bir yol izlenir? << Devamını Oku>> [91]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

140 adet iş kalemi her ne kadar açıklama yapılması istenilmeyen kalemler olsa da, söz konusu bu kalemlerin birim fiyat tarifi olarak belirlenen poz numarasına, yapım şartlarına, fen ve sanat kurallarına aykırı yapılamayacağı hususu, teklifin bir bütün olarak ve birbiriyle uyumlu olması gerektiği hususu ile bir arada ele alındığında, isteklilerce, açıklama istenilecek iş kalemlerine makul ve kabul edilebilir teklifler verilirken; açıklama istenilmeyecek iş kalemleri için, teklifi manipüle ederek, << Devamını Oku>> [938]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-798 Sayılı Kararında:      İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu ihalelerde, ihale ilanının, ihale tarihinden en az kırk gün önce yapılması gerektiği ve ihalenin sadece yerli isteklilere açık olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır.      Başvuruya konu ihalede; ihale ilanının, ihale tarihinden en az 40 gün önce [&h << Devamını Oku>> [480]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler incelendiğinde, araçların belirtilen alan dışına çıkmasının ve başka araçlar ile değişiminin söz konusu olmadığı, ancak belirli koşullarda mümkün olduğu ve bu koşulların düzenlemelerde belirtildiği, Teknik Şartname’nin 4.7’nci maddesinde araç değişiminin idareden habersiz yapılamayacağının düzenlendiği, diğer yandan 4.5’inci maddesinde ise araçların bakım-onarım, kaza, arıza gibi nedenlerle başka bir araç ile değişiminin kontrol teşkilatının onayı ile yap << Devamını Oku>> [533]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalışmasına dayalı hizmet alımları tamamlandıktan sonra, işin yüzde seksenini tamamlamayan firmalar tamamlanan kısım ile işin ni arasındaki farkın %5 ini talep etmektedirler. Bu farkı ödeme emrine bağlarken; – Yapılan bir iş olmadığı için fatura istenmeyeceği, -Fark tutarı ile ilgili damga vergisi kesilip kesilmeyeceği, ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler… << Devamını Oku>> [994]