ihale-soru-cevap-logo.png

" 8220işin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklif verilmesine açık olan inceleme konusu ihalede sundukları birim fiyat teklif mektubunda "işin tamamını" ibaresinin yer alması gerekirken "ek cetvelde yer alan kısımlarını" ibaresinin yer aldığı gerekçesiyle tekliflerinin, teklif mektubu ve teklif mektubunun eki ve ayrılmaz parçası olan teklif cetvelinde işin her bir kısmına ayrı ayrı olmak üzere tüm kısımlara (tamamına) teklif verildiği tereddüde yer bırakmayacak şeklide anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerl << Devamını Oku>> [4058]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

…. da bir yemek ihalesine katıldık. geçici teminat mektubumuzda "işin adı" yerine "işin niteliği ve türü" nü yazdık. Teklif mektubumuzdaki diğer bütün bilgiler (kurum adı, ihale kayıt no, tarihi) doğru. bu nedenle teklifimiz geçersiz sayılır mı? << Devamını Oku>> [374]