ihale-soru-cevap-logo.png

" a " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş grupları listesinin A/V grubunda bulunan otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/V grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir. Karayolu Teknik Şartnames << Devamını Oku>> [3296]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Kısmi teklif”, ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/ kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilebilmesi amacıyla birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde << Devamını Oku>> [1212]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi ve belgeyi düzenleyen idare tarafından gönderilen cevabi yazı incelendiğinde, söz konusu belgeye ait işlerin ihale konusu iş veya benzer iş olarak belirlenen A-III veya A-IV grupları içinde yer alan işlere uygun olan kısımların tutarının 10.326.687,70 TL olduğu, isteklinin fiyat teklifinin 24.700.386,00 TL olduğu dikkate alındığında ise asgari iş deneyim tutarının 19.760.308,80 TL (24.700.386,00x0,8) olması ge << Devamını Oku>> [917]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam mevcut bulunan okulu ilçe milli eğitim hizmet binası olarak kullanmak üzere kapattık. Öğrencilerini de yakındaki başka bir ilkokula nakillerini yaptırdık kapatılan okul kantinine ait hesapta bulunan para öğrencilerin nakilli gittiği okulun okul aile hesabına mı aktarılır veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün kantin hesabına mı aktarılır. Saygılarımla << Devamını Oku>> [564]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

22a ile 22 c arasındaki fark nedir. << Devamını Oku>> [946]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam saygılar. Ekap Üzerinden Yapmış olduğumuz 2010 yılı yapım işine iş deneyim Belgesi vermiştik. Firma 2010 yılındaki iş deneyimini güncellenmesi talebinde bulundu bu belgeyi Kamu İhale Kurumu Belge güncelleme ile yapıp ekap üzerindeki işi deneyim belgesini yenisi ile düzeltmemiz de mevzuat açısından bir sakınca olurmu? Tsk ederim. << Devamını Oku>> [933]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/ a pazarlık ihalesinde firmalara doküman almaya davet gönderilir mi ? << Devamını Oku>> [631]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale genel tebliğinin 30.8.1 maddesinde 31/08/2010 tarihinden sonra yapılan iş deneyim belgelerinin EKAP a kayıt edilme zorunluluğu olduğu anlaşılmaktadır. ancak 31/08/2010 tarihinden önce alınan yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri EKAP a kayıt edilmemiş ise değerlendirmeye alınır mı. << Devamını Oku>> [1275]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam firma ihale dosyasında 2009 yılına ait ihalenin 2011 yılında verilmiş iş deneyim belgesini sundu. İş deneyim belgesi ekap a kayıt edilmemiş. Kamu ihale genel tebliğinin 30.8.1. maddesine göre, vermiş olduğu iş deneyim belgesini geçersiz mi saymamız gerek? Saygılarımla << Devamını Oku>> [687]