21/ a pazarlık ihalesinde firmalara doküman almaya davet gönderilir mi ?

Yayın Tarih: 09.08.2016 05:08
Özet

21/ a pazarlık ihalesinde firmalara doküman almaya davet gönderilir mi ?


21/ a pazarlık ihalesinde firmalara doküman almaya davet gönderilir mi ?


Üst Konuları: Pazarlık Usulü

Cevabımız

4734  sayılı Kanunu 21/ a maddesinin uygulanması için; Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunun oluşması saptandığı için idare olarak yeterliliği saptanan firmalara davet gönderilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap