ihale-soru-cevap-logo.png

" açıklamaların " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proforma faturanın açıklamaların sunulması için belirlenmiş olan süreden sonra idareye ulaştığı gerekçeleriyle anılan proforma faturanın İhale Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [603]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.I-4611 Sayılı Kararında:      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükmüyle birlikte ihale ilanında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar belirtilmiş, ancak idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemelerin ihale ilanında zorunlu bulunması gereken konular << Devamını Oku>> [460]