İdari şartnamenin diğer hususlar kısmına yazılan açıklamaların, ihale ilanında yer verilmesi gerekli midir?

Özet

       Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.I-4611 Sayılı Kararında:      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükmüyle birlikte ihale ilanında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar belirtilmiş, ancak idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemelerin ihale ilanında zorunlu bulunması gereken konulardan olmadığı anlaşılmıştır.      Sonuç olarak; […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
       Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.I-4611 Sayılı Kararında:
     4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükmüyle birlikte ihale ilanında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar belirtilmiş, ancak idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemelerin ihale ilanında zorunlu bulunması gereken konulardan olmadığı anlaşılmıştır.
     Sonuç olarak; idarenin, tüm isteklilerce eğitim şartlarını yerine getireceklerine dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vermeleri gerektiği konusunda gerek teknik şartnamede gerekse idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde düzenleme yapması, ayrıca bu düzenlemeye ihale ilanında yer vermemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap